Privacy Policy

Privacy statement van TED Baby en Kids

Deze privacyverklaring geldt voor alle informatie die verzameld of gebruikt wordt door TED Baby en Kids of de aan haar gelieerde ondernemingen. Door de aard van onze dienstverlening beschikken wij over bepaalde gegevens van u. TED Baby en Kids verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij willen graag dat u zoveel mogelijk zelf de controle heeft over uw eigen gegevens. Met deze privacyverklaring laten we u dan ook weten welke gegevens we verzamelen en waarvoor we deze gegevens gebruiken. Dit doen we zo transparant mogelijk en met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving.

 

Onze organisatie

De gegevens van onze organisatie waar je ons kunt bereiken zijn:
Naam: TED Baby en Kids
Adres: Oosterdijk 83, 8601 BS, Sneek
Telefoonnummer: +31 6 12 47 02 42
Website: https://www.TEDBabyenKids.nl/
E-mailadres: [email protected]

 

Het vastleggen van gegevens

Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening professioneel, persoonlijk, en betrouwbaar is. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren. Als u onze website of één van onze andere media bezoekt of onze nieuwsbrieven of mailings opent om informatie te bekijken of te downloaden, worden door ons enkele 'bezoekersgegevens' verzameld en opgeslagen, zoals het IP-adres van de computer die u gebruikt en de datum en tijd waarop u onze media bezoekt of opent. Met behulp van deze gegevens meten wij het verkeer op onze media en kunnen wij deze optimaliseren, alsook u zo goed mogelijk informeren over onze dienstverlening.

Daarnaast verzamelen wij persoonsgegevens en contactgegevens (zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer) die u zelf actief aan ons verstrekt door bijvoorbeeld ons contactformulier in te vullen.

 

Verstrekken en/of delen van gegevens

Je bepaalt zelf of je van de services of dienstverlening gebruik wilt maken die op onze website worden aangeboden. Als je niet wilt dat wij je persoonlijke informatie toesturen, kun je ons dat laten weten. TED Baby en Kids deelt je persoonsgegevens met derden alleen als dit strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. TED Baby en Kids blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Het is mogelijk dat onze website, nieuwsbrieven of mailings links naar andere websites bevatten. Je dient het privacybeleid op die sites zorgvuldig te lezen; het kan afwijken van onze privacyverklaring.

 

Bijzondere en/of gevoelige gegevens

Onze website en/of dienstverlening is er niet op gericht om gegevens te verzamelen over website-bezoekers met een leeftijd jonger dan 16 jaar, tenzij deze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Het is voor ons echter niet mogelijk om te controleren of een bezoeker van onze website ouder is dan 16 jaar. Wij adviseren ouders en voogden dan ook om betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen. Mocht u in de overtuiging zijn dat wij desondanks zonder toestemming gegevens hebben verzameld van minderjarigen, neem dan contact met ons op. Wij zullen deze gegevens dan zo spoedig mogelijk verwijderen.

 

Cookies

Onze website stuurt een 'cookie', een klein tekstbestand, naar uw computer. Hierdoor kunnen we uw computer herkennen als u ons opnieuw bezoekt, zonder dat we u lastig hoeven te vallen met een nieuw verzoek om u aan te melden. Daarnaast helpen cookies ons de inrichting van de pagina’s op onze website te optimaliseren voor bezoekers en onze website goed te laten werken. TED Baby en Kids gebruikt functionele en analytische cookies, die geen inbreuk maken op uw privacy. Deze cookies zijn essentieel voor een goede werking van de website. Daarnaast maakt TED Baby en Kids ook gebruik van marketingcookies. Deze installeren wij alleen nadat u er toestemming voor hebt gegeven en zorgen ervoor dat onze website zo goed mogelijk aansluit bij uw wensen. Als u geen cookies wilt ontvangen kunt u dit aangeven in onze cookiemelding op de website, of in het hulpbestand van uw internetbrowser kijken hoe u alle cookies kunt blokkeren, of hoe u ervoor kunt zorgen dat u een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen.

 

Bewaartermijn

TED Baby en Kids bewaart gegevens slechts gedurende de termijn die nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld en gebruikt, en voor zover redelijkerwijs noodzakelijk is om de toepasselijke wettelijke vereisten na te leven.

 

Beveiliging

TED Baby en Kids erkent haar verantwoordelijkheid en neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Wij gaan daar zorgvuldig mee om. TED Baby en Kids gebruikt verschillende beveiligingstechnieken, waaronder beveiligde servers en firewalls, alsook een beveiligde internetverbinding (https, SSL), en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw gegevens tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

Je rechten

TED Baby en Kids streeft er naar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Als u eenmaal uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekt hebt, kunt u ons op elk door uzelf gewenst moment verzoeken deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Je kan dit doen door ons een bericht te sturen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. U kunt ons bijvoorbeeld vragen stellen over onze privacyverklaring of onze website, een kopie van uw profiel opvragen, of aangeven dat u in de toekomst geen persoonlijke aanbiedingen of informatie meer van TED Baby en Kids wenst te ontvangen. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Wijziging van de privacyverklaring

TED Baby en Kids evalueert zijn privacyverklaring regelmatig, en op gezette tijden. Wij kunnen hierbij onze privacyverklaring aanpassen, bijvoorbeeld in verband met gewijzigde wet- en regelgeving. We raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen om te zien of de verklaring is gewijzigd. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 februari 2021.